Vabilo na nacionalni posvet projekta INOVUP: Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost?

Objavljeno:

Posvet z naslovom Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost? bo potekal 25. septembra 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Program bo na voljo mesec dni pred dogodkom, ko bodo odprte tudi prijave na posvet.

S postavitvijo študentov v središče visokošolskega izobraževalnega procesa se potreba po razvoju in rabi prožnejših metod in pristopov učenja in poučevanja zdi neizogibna. Z zavedanjem, da študenti aktivno sooblikujejo učno izkušnjo, se postavlja vprašanje, ali so pedagoški delavci za izvedbo takšnega učnega procesa primerno pedagoško usposobljeni in ali visokošolska skupnost ponuja dovolj podpore in priložnosti pri zavzemanju za kakovostnejši izobraževalni proces. Ker se razvijanje in krepitev pedagoških kompetenc visokošolskega osebja zaradi različnih razlogov kaže kot eden od velikih izzivov, je nujno potrebna refleksija pedagoške prakse, prav tako pa tudi odprta razprava o smereh razvoja visokošolskega učenja in poučevanja. Posvet bo načel to tematiko z refleksijo najnovejših pristopov k spodbujanju kakovostnega in v študente usmerjenega učenja in poučevanja na evropskih univerzah ter vpogledom v najnovejše rezultate o stanju na tem področju v Sloveniji. Na posvetu bodo poleg predavanja mednarodno priznane strokovnjakinje s področja učenja in poučevanja, prof. Anne Parpale (Univerza v Helsinkih), predstavljeni tudi rezultati analize stanja na področju učenja in poučevanja na slovenskih visokošolskih zavodih s poudarkom na usposobljenosti in rabi raznolikih metod, pristopov in strategij učenja in poučevanja. Predstavljene bodo tudi temeljne ugotovitve o usposabljanjih, ki so bila izvedena v okviru projekta INOVUP. V delavniškem delu bodo multiplikatorji projekta predstavili svojo multiplikatorsko izkušnjo v tujini in na novo pridobljeno znanje.