test123 Posvet INOVATIVNE IN PROŽNE OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA –… - INOVUP

Posvet INOVATIVNE IN PROŽNE OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Objavljeno:

Posvet INOVATIVNE IN PROŽNE OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Četrtek, 7. februar 2019

Lokacija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Obala 11a, Portorož

7. februarja 2019 je v Portorožu potekal prvi nacionalni posvet v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP). Na posvetu so bile predstavljene načrtovane aktivnosti, s katerimi bodo partnerji v projektu (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije) prispevali k povečanju deleža visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki pri svojem delu uporabljajo prožne in inovativne oblike učenja.

Cilji posveta so bili:

  • predstavitev namena in ciljev projekta INOVUP ter načrtovanih aktivnosti (izvajanje usposabljanj za visokošolske učitelje in sodelavce; oblikovanje multiplikatorjev; oblikovanje gradiv o didaktiki z vseh študijskih področij; priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva);
  • definiranje pojma inovativno učenje in poučevanje;
  • predstavitev izsledkov projektov s področja razvoja in spodbujanja uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja kot izhodišče za INOVUP.
  • Vabilo in program posveta INOVUP 7. 2. 2019

    (.pdf, 383,79 kB)
    Prenesi

Naslednji posvet je predviden konec meseca septembra 2019 v Ljubljani.