test123 Mednarodno priznani psiholog dr. Andreas Demetriou izvajalec… - INOVUP

Mednarodno priznani psiholog dr. Andreas Demetriou izvajalec pedagoških usposabljanj na Univerzi v Mariboru

Objavljeno:

Na Univerzi v Mariboru smo v okviru projekta INOVUP gostili izjemno uglednega in mednarodno priznanega profesorja psihologije dr. Andreasa Demetrioua, ki je skozi svoje dolgoletno raziskovalno delo razvil teorijo razvoja intelekta. Trenutno preučuje odnos med intelektualnim, osebnostnim razvojem in razvojem možganskih struktur ter raziskuje edukacijske implikacije omenjene teorije.

Dr. Demetriou je svojo teorijo intelektualnega razvoja in njene implikacije za poučevanje na visokošolski ravni predstavil na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v okviru pedagoških usposabljanj projekta INOVUP, s čimer je prispeval k izboljšanju kakovosti pedagoškega dela učnega osebja. Na usposabljanjih z naslovom Sodobni pogledi na razvoj uma in inteligentnosti: prispevek k spodbujanju prožnega učenja na visokošolski in Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja v visokošolskem izobraževanju so se udeleženci seznanili s sodobnim modelom intelektualnega razvoja ter se usposobili na osnovi tega modela ustrezno zasnovati svoje pedagoško delo na način, ki podpre kakovostno učenje študentov. Poglobili so svoje razumevanje procesov, povezanih z inteligentnostjo, ter razumeli njihovo prepletenost in ključne dejavnike študijskega procesa, ki lahko podprejo razvoj sposobnosti. Prav tako so ozavestili nekaj načinov, kako podpreti razvoj sposobnosti pri študentih.

Izjemnemu delu dr. Demetrioua je nekaj uveljavljenih znanstvenih revij s področja psihologije (New Ideas in Psychology, 1998; Developmental Review, 1999; Developmental Science, 1999; Educational Psychology Review, 2011; Intelligence, 2013; Human Development, 2018; Journal of Intelligence, 2018) posvetilo posebno številko. Pred kratkim je revija Perspectives on Psychological Science (2019) njegove vrhunske izsledke vključila v posebno številko, ki je bila posvečena psihologom, katerih delo je vplivalo na svet.

Dr. Andreas Demetriou je zaslužni profesor za področje psihologije Univerze v Nikoziji in ustanovni član Ciprske akademije znanosti in umetnosti. Je član Evropske akademije znanosti (Academia Europaea), Internacionalne Akademije vzgoje in Izobraževanja (International Academy of Education), Združenja za psihološko znanost (Association for Psychological Science), častni doktor Middlesex University London, častni profesor Univerze v Durhamu, UK, in častni gostujoči profesor kitajske Northeastern Normal University. V letih med 2008 in 2011 je bil minister za izobraževanje in kulturo na Cipru. Je urednik, področni urednik ali član uredniških odborov vrhunskih znanstvenih revij s področja psihologije ter vzgoje in izobraževanja: Psychology, Developmental Science, Learning and Instruction, Intelligence, Journal of Intelligence. Njegova dela so publicirana v več kot 200 znanstvenih člankih in knjigah, vključujoč tudi najnovejšo knjigo: Growing minds: A developmental theory of intelligence, brain and education (Routledge, 2018).