Izid nove knjige o visokošolskem učenju in poučevanju

Objavljeno:

Izšla je nova knjiga dr. Slavka Cvetka Na študenta osredinjeno poučevanje: Priročnik za visokošolske učitelje, ki obravnava danes verjetno osrednji koncept oz. pristop k poučevanju in učenju v visokošolskem izobraževanju. V sedmih poglavjih na skupno 132 straneh knjiga med drugim prinaša:

  • pregled razsežnosti in značilnosti pojma in ideje na študenta osredinjenega učenja,
  • z dokazi podprte razloge za uporabo na študenta osredinjenega pristopa k poučevanju,
  • primere na študenta osredinjenih poučevalnih strategij in učnih aktivnosti,
  • smernice za oblikovanje na študenta osredinjenega kurikuluma predmeta in študijskega programa.

Knjiga je namenjena visokošolskim učiteljem in tistim, ki načrtujejo svojo kariero kot visokošolski učitelji, vodstvenemu osebju in strokovnim službam visokošolskih ustanov, študentom ter vsem, ki so na kakršenkoli način udeleženi v procesih zagotavljanja, ocenjevanja in izboljševanja kakovosti v visokošolskem izobraževanju.

Iz predgovora dr. Manje Klemenčič (Univerza Harvard)
»Delo Slavka Cvetka je pomemben prispevek, ki povzema in sintetizira obstoječe znanje o na študenta osredinjenem učenju in njegovo uporabo v visokošolski izobraževalni praksi. Avtor črpa iz široke palete virov, ki vključujejo najbolj avtoritativna dela na tem področju. Postavlja jih v kontekst slovenskega visokošolskega izobraževanja z namenom, da informira, motivira in podpre reforme, ki so usmerjene v izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja. Delo ima visoko informativno vrednost za praktike, tako pedagoško osebje v visokošolskih ustanovah kot tudi za vodstva ustanov in administratorje v službah za zagotavljanje kakovosti ter v specializiranih centrih za poučevanje in učenje… Pove tudi študentom, kaj lahko in bi morali pričakovati ter zahtevati od učiteljev.«

O avtorju
Dr. Slavko Cvetek se že več kot tri desetletja posveča – kot raziskovalec, učitelj in avtor knjig ter učnih gradiv – vprašanjem in izzivom učenja, poučevanja in oblikovanja kurikuluma v visokošolskem izobraževanju. Med drugim je avtor monografij Visokošolski kurikulum: Strategije načrtovanja, izvedbe in evalvacije študijskih programov (1993), Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec (2005) in Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija in praksa (2015).

Izdajatelj: Akadem, izobraževalni razvoj in storitve
E-pošta: info@akadem.si
Spletna stran: www.akadem.si