Novice

VIDEO: Usposabljanje o ocenjevanju in povratnih informacijah kot orodjih za spodbujanje učenja

Objavljeno:

Vabljeni k ogledu posnetka usposabljanja, ki ga je v novembru izvedel dr. Patrick Baughan.

VIDEO: Tretje usposabljanje dr. Heather Clayton Staker o kombiniranem poučevanju

Objavljeno:

Vabljeni k ogledu posnetka usposabljanja, ki ga je v novembru izvedla strokovnjakinja s področja kombiniranega učenja in poučevanja.

VIDEO: Usposabljanji dr. Heather Clayton Staker o kombiniranem poučevanju

Objavljeno:

Vabljeni k ogledu posnetkov z usposabljanj, ki jih je v septembru in oktobru izvedla strokovnjakinja s področja kombiniranega učenja in poučevanja.

Vabilo k oddaji prispevkov na mednarodni konferenci New Perspectives in Science Education

Objavljeno:

Mednarodna konferenca na temo inovativnih pristopov v izobraževanju bo potekala 18. in 19. marca 2021 v Firencah v Italiji.

Četrti nacionalni posvet projekta INOVUP je za nami

Objavljeno:

V četrtek, 2. julija 2020, je na daljavo potekal četrti nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?. Na posvetu so bile v ospredju teme, povezane z izjemnimi okoliščinami, ki so visokošolsko izobraževanje prav zares čez noč preselile iz predavalnic v spletne prostore. Te okoliščine so sprožile iskanje inovativnih didaktičnih rešitev z uporabo sodobnih računalniško podprtih tehnologij za zagotavljanje kakovostne ravni visokošolskega učenja in poučevanja, visokošolski učitelji in sodelavci pa se poskušali v kratkem času zagotoviti izvajanje študija.

Vabilo na nacionalni posvet projekta INOVUP: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Objavljeno:

Spletni posvet z naslovom Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje? bo potekal 2. julija 2020 v videokonferenčnem okolju Zoom. Vabljeni k prijavi.

Izjemne okoliščine, v katerih se je bilo visokošolsko izobraževanje primorano tako rekoč čez noč preseliti iz predavalnic v spletne prostore z omejenimi možnostmi izvajanja, medsebojnih stikov in sodelovanja, predstavljajo poseben visokošolsko-didaktični izziv: po eni strani so nas prisilile v iskanje inovativnih didaktičnih rešitev z uporabo sodobnih računalniško podprtih tehnologij, po drugi strani pa sprožajo razmisleke o tem, ali in kako je mogoče ob vzdrževanju distance ter ob interakciji, ki poteka pretežno v virtualnem okolju, zagotavljati in – če bodo takšne razmere vztrajale dlje časa - vzdrževati visokošolsko učenje in poučevanje na visoki ravni.

UNESCO: odprte izobraževalne prakse in viri med izbruhom COVID-19

Objavljeno:

UNESCO je skupaj s svetovnimi partnerji pripravil Smernice o odprtih izobraževalnih praksah med zaprtji šol: Uporaba odprtih izobraževalnih virov v okviru pandemije COVID-19 v skladu s priporočilom UNESCO OER.

Obvestilo o začasni prekinitvi usposabljanj

Objavljeno:

Obveščamo vas, da do nadaljnjega zaradi razmer povezanih s SARS-CoV-2 (COVID-19) prekinjamo izvajanje usposabljanj v okviru projekta INOVUP.

Pridružite se nam

Objavljeno:

Vabljeni k ogledu promocijskega filma s posveta INOVUP. Preverite, zakaj je za visokošolske učitelje in sodelavce pomembna udeležba na pedagoških usposabljanjih in s tem lastni profesionalni razvoj.

Utrinki tretjega nacionalnega posveta projekta INOVUP

Objavljeno:

V petek, 7. februarja 2020, je na Pedagoški fakulteti/Filozofski fakulteti/Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potekal tretji nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj utrinkov s posveta. Prav tako ste lepo vabljeni k ogledu gradiva z vabljenega predavanja in delavnic, ki je naloženo na tej povezavi.

Vabilo na nacionalni posvet projekta INOVUP: Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo

Objavljeno:

Posvet z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo bo potekal 7. februarja 2020 na Pedagoški fakulteti/Filozofski fakulteti/Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Vabljeni k prijavi.

PRIJAVA NA POSVET (do 3. 2. 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest)

Izr. prof. Branko Bognar izvajalec pedagoških usposabljanj na Univerzi v Mariboru

Objavljeno:

Na Univerzi v Mariboru smo v okviru projekta INOVUP gostili prof. dr. Branka Bognarja, ki je izvedel zanimivo pedagoško usposabljanje z naslovom Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju. V uvodnem delu so udeleženci usposabljanja poglobili svoja teoretična spoznanja o obrnjenemu učenju kot eni izmed možnosti povečanja kakovosti visokošolskega poučevanja. Obrnjeno učenje je predavatelj postavil v kontekst konstruktivističnega in t. i. »SMART« učenja.

Vabilo na nacionalni posvet projekta INOVUP: Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost?

Objavljeno:

Posvet z naslovom Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost? bo potekal 25. septembra 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Vabljeni k prijavi!

PRIJAVA NA POSVET (do 20. 9. 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest)

Prvi multiplikatorski obisk Univerze v Pragi in prenos znanja na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu

Objavljeno:

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je multiplikatorka doc. dr. Nuša Erman izvedla prenos znanja na osnovi obiska Univerze v Pragi (Czech University of Life Sciences Prague), kjer je med 29. aprilom in 3. majem 2019 gostovala na Fakulteti za ekonomijo in management ter Inštitutu za izobraževanje in komunikacije. V sklopu prenosa znanja z naslovom Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov je udeležencem predstavila zanimive alternativne pristope k poučevanju analitičnih predmetov ter oblike in orodja za evalvacijo in samoevalvacijo dela visokošolskih učiteljev.

Mednarodno priznani psiholog dr. Andreas Demetriou izvajalec pedagoških usposabljanj na Univerzi v Mariboru

Objavljeno:

Na Univerzi v Mariboru smo v okviru projekta INOVUP gostili izjemno uglednega in mednarodno priznanega profesorja psihologije dr. Andreasa Demetrioua, ki je skozi svoje dolgoletno raziskovalno delo razvil teorijo razvoja intelekta. Trenutno preučuje odnos med intelektualnim, osebnostnim razvojem in razvojem možganskih struktur ter raziskuje edukacijske implikacije omenjene teorije.

Izid nove knjige o visokošolskem učenju in poučevanju

Objavljeno:

Izšla je nova knjiga dr. Slavka Cvetka Na študenta osredinjeno poučevanje: Priročnik za visokošolske učitelje, ki obravnava danes verjetno osrednji koncept oz. pristop k poučevanju in učenju v visokošolskem izobraževanju. V sedmih poglavjih na skupno 132 straneh knjiga med drugim prinaša:

  • pregled razsežnosti in značilnosti pojma in ideje na študenta osredinjenega učenja,
  • z dokazi podprte razloge za uporabo na študenta osredinjenega pristopa k poučevanju,
  • primere na študenta osredinjenih poučevalnih strategij in učnih aktivnosti,
  • smernice za oblikovanje na študenta osredinjenega kurikuluma predmeta in študijskega programa.

Usposabljanja za uporabo inovativnih oblik poučevanja na Univerzi v Ljubljani

Objavljeno:

V obdobju od decembra 2018 do marca 2019 je bilo v okviru projekta INOVUP na Univerzi v Ljubljani organiziranih in izpeljanih 7 usposabljanj za uporabo inovativnih oblik poučevanja v visokem šolstvu. Usposabljanja so naslovila širok nabor tem: od mentoriranja (kompetence mentorja, načrtovanje priprave in izvedbe ter evalvacija mentorstva) in izzivov ocenjevanja znanja, do vprašanj vzpostavljanja vključujoče skupnosti in prožnih oblik dela z različnimi skupinami študentov v visokošolskem prostoru.

Posvet INOVATIVNE IN PROŽNE OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Objavljeno:

Konzorcij partnerskih javnih visokošolskih zavodov INOVUP projekta v vsakem študijskem letu organizira dva posveta na temo sodobnih prožnih in inovativnih oblik učenja in poučevanja z namenom prenosa najnovejših spoznanj s področja visokošolske didaktike med ciljne skupine. 7. februarja 2019 je v Portorožu potekal prvi nacionalni posvet v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP).