Prostodostopni viri

Za zagotavljanje trajnosti spodbujanja rabe inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja v sklopu INOVUP projekta pripravljamo gradiva o splošni visokošolski didaktiki kot tudi o didaktiki z različnih študijskih področij po klasifikaciji Klasius-P16.

Uporabna prostodostopna gradiva s področja visokošolske didaktike:

Flander, A., Klemenčič, M., Kočar, S. (2020).
Akademski poklic v družbi znanja (APIKS) in pogoji za akademsko delo v Sloveniji.
Ljubljana: CMEPIUS.

Klemenčič, M., Pupinis, M., Kirdulyte, G., ur. (2020).
Mapping and analysis of student-centred learning and teaching practices: usable knowledge to support more inclusive, high-quality higher education.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Aškerc Veniger, K. (2017).
Internacionalizacija kurikuluma: vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces.
Priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje.
Ljubljana, CMEPIUS.

Aškerc, K., Cvetek, S., Florjančič, V., Klemenčič, M., Marentič Požarnik, B., Rutar, S., ur. (2016).
Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju, Improving the Quality of Teaching and Learning in Higher Education.
Ljubljana: CMEPIUS.

Bera, A. idr. (2010).
Prijazen študij za študente invalide.
Priporočila za prilagoditev študijskega procesa.
Ljubljana: Društvo študentov invalidov Slovenije.

Brabrand, C., Andersen, J., Bucur, D., Thorbek, R. (2006).
Teaching Teaching & Understanding Understanding [video].

Clancy, B. (2007).
Kako razumeti študente z disleksijo in kako jim pomagati?
Priročnik za visokošolske ustanove.
Ljubljana: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost.

Dumont, H., Istance, D., Benavides, F., ur. (2013).
O naravi učenja.
Uporaba raziskav za navdih prakse.
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kennedy, D. (2007).
Writing and Using Learning Outcomes.
A Practical Guide.
Cork: UCC.

Lesničar, B. idr. (2017).
Učitelji, raziskovalci lastne prakse.
Poučevanje in učenje s pomočjo dokazov iz pedagoške prakse in znanstvenih raziskav.
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Wolanin, R. Thomas, Steele, E. Patricia (2004).
Higher Education Opportunities for Students with Disabilities.
Washington: The Institute for Higher Education Policy.