Gradiva s posvetov

Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Posvet z naslovom Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje? je potekal 2. julija 2020 na daljavo v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Uvodni del je združeval predavanji Jeremyja Knoxa in Petra Jandrića, ki sta opredelila značilnosti t. i. postdigitalnega izobraževanja in predstavila ključne vidike, zbrane v Manifestu za digitalno poučevanje. Sledila je okrogla miza treh pedagogov in didaktikov, ki so soočili poglede in mnenja o spremenjenih razmerah zaradi pandemije Sars-CoV 2, zaključni del pa so predstavljali primeri dobrih praks s področja uporabe tehnologije na visokošolski ravni. Gradiva s predavanj in delavnic so v spodnjih prilogah.

 • Jeremy Knox – Manifest za digitalno poučevanje

  (.pdf, 3,701 MB)
  Prenesi
 • Petar Jandrič – The 'new normal' in Higher Education after Covid-19

  (.pdf, 5,306 MB)
  Prenesi
 • Judita Peterlin – Interaktivna predavanja na Zoomu

  (.pdf, 1,814 MB)
  Prenesi
 • Alenka Lipovec – Praktično usposabljanje na pedagoških programih in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si

  (.pdf, 1,061 MB)
  Prenesi
 • Maja Cimerman Sitar in Małgorzata Pamula-Behrens – Odprti izobraževalni viri kot podpora pri delu na daljavo – primer polski.info

  (.pdf, 3,319 MB)
  Prenesi
 • Jerneja Pavlin – eTwinning pri projektnem učnem delu na pedagoških študijskih Programih

  (.pdf, 1,058 MB)
  Prenesi
 • Boštjan Kuzman – Primerjava tehnološko podprtega poučevanja linearne algebre na PEF UL in na University CollegeDublin

  (.pdf, 1,099 MB)
  Prenesi
 • Sanja Jedrinović in Urška Stanković Elesini – Sodelovalno snovalsko razmišljanje na daljavo – nova izkušnja za učitelja in študente

  (.pdf, 1,67 MB)
  Prenesi
 • Branislav Šmitek – Fleksibilni učni itinerariji – izziv ali nadloga projektnega dela

  (.pdf, 1,697 MB)
  Prenesi
 • Andreja Špernjak – Smiselnost izvedbe pedagoške prakse na daljavo

  (.pdf, 1,981 MB)
  Prenesi
 • Joca Zurc – Aktivno samostojno učenje v spletni učilnici Moodle pri predmetih s področja raziskovalne metodologije

  (.pdf, 1,422 MB)
  Prenesi

Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo

Posvet z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo je potekal 7. februarja 2020 na Pedagoški fakulteti/Filozofski fakulteti/Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

V osrednjem delu dogodka je dr. Manja Klemenčič z Univerze v Harvardu predstavila sodobne poglede na študente osredinjenega poučevanja in učenja. V popoldanskem delu so sledile delavnice na temo tutorstva, mentorstva in multiplikatorstva. Gradivo s predavanja in delavnic se nahaja v spodnjih prilogah.

 • Vabljeno predavanje dr. Manja Klemenčič

  (.pdf, 4,25 MB)
  Prenesi
 • Tutorstvo v visokošolskem prostoru Monika Sobočan

  (.pdf, 2,501 MB)
  Prenesi
 • Proces priprave in izvedbe usposabljanja v tujini dr. Robert Repnik

  (.pdf, 1,152 MB)
  Prenesi
 • Mentorstvo pri zaključnih delih študentov dr. Majda Cencič

  (.pdf, 443,954 kB)
  Prenesi
 • Kompetence mentorja za vodenje praktičnega usposabljanja študentov dr. Monika Govekar Okoliš

  (.pdf, 192,274 kB)
  Prenesi

Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost?

Posvet z naslovom Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost? je potekal 25. septembra 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

V delavniškem delu posveta so multiplikatorji projekta na osnovi novo pridobljenega znanja izvedli praktične delavnice. Gradivo z delavnic se nahaja v spodnjih prilogah.

 • Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov dr. Nuša Erman

  (.pdf, 789,704 kB)
  Prenesi
 • Od izkustvenega do raziskovalnega učenja dr. Iztok Tomažič

  (.pdf, 3,029 MB)
  Prenesi
 • Povezanost elementov učnega načrta dr. Marjetka Rangus

  (.pdf, 3,046 MB)
  Prenesi
 • Vključevanje študentov v skupinske oblike dela med predavanji dr. Nina Lovec

  (.pdf, 483,33 kB)
  Prenesi