test123 Gradiva s posvetov - INOVUP

Gradiva s posvetov

Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost?

Posvet z naslovom Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost? je potekal 25. septembra 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

V delavniškem delu posveta so multiplikatorji projekta na osnovi novo pridobljenega znanja izvedli praktične delavnice. Gradivo z delavnic se nahaja v spodnjih prilogah.

 • Inovativni pristopi k poucevanju studentov na podrocju analize podatkov dr Nusa Erman

  (.pdf, 789,704 kB)
  Prenesi
 • Od izkustvenega do raziskovalnega ucenja dr Iztok Tomazic

  (.pdf, 3,029 MB)
  Prenesi
 • Povezanost elementov ucnega nacrta dr Marjetka Rangus

  (.pdf, 3,046 MB)
  Prenesi
 • Vkljucevanje studentov v skupinske oblike dela med predavanji dr Nina Lovec

  (.pdf, 483,33 kB)
  Prenesi